กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
โอนย้ายข้าราชการภาคใต้ / อยากย้ายกลับตรังค่ะ จพ.ธุรการ
« กระทู้ล่าสุด โดย Kao เมื่อ กันยายน 22, 2016, 10:23:19 am »
ตอนนี้ อยุ่ รพ พังงา ต. จพ.ธุรการ อยากย้ายกลับ จ.ตรังค่ะ 0856903517
2
โอนย้ายข้าราชการ จาก Fanpage / Re: ข่าวโอนย้าย ข้าราชการ เดือนกันยายน 2558 หลายตำแหน่ง
« กระทู้ล่าสุด โดย ปกรณัม เมื่อ กันยายน 06, 2016, 05:49:53 am »
มีท่านใดสนใจอยากจับมือเปลี่ยนป่ะครับ ตำแหน่งวิทยากรชำนาญการ สำนักราชเลขาธิการ อยากโอนย้าย ไปกระทรวงมหาดไทยส่วนกลาง ปปท ศาลปกครอง หรืองานในส่วนวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานครับ
3
รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559 เอาข้อมูลมาแบ้งปัน จากเว็บครูวันดีครับ


1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
8 วิทยาลัยราชพฤกษ์
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
16 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
17 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
18 มหาวิทยาลัยตาปี
19 มหาวิทยาลัยธนบุรี
20 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
21 สถาบันอาศรมศิลป์
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
35 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
39 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
40 วิทยาลัยเชียงราย
41 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
43 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
44 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
45 วิทยาลัยสันตพล
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
49 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
51 มหาวิทยาบัยราชภัฏสวนสุนันทา >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
ที่มา. ครูวันดีดอทคอม
4
โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบํารุงราษฎร์) เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร12-19ก.ค.59 http://www.surin3.go.th/data/5964_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.pdf

ชื่อตําแหน่งครูผู้สอน
- กลุ่มงานบุคลากร
- ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

- อัตราว่างจํานวน 1 อัตรา คือ วิชาเอก คณิตศาสตร์
- ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
- สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินงบประมาณ พ.ศ. 2559


คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
คุณวุฒิที่ใช้สําหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่
โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบํารุงราษฎร์) ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-16.00น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5
งานราชการ ที่เปิดสอบ ล่าสุด / สอบ ก.พ.รอบสอง
« กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐพันธ์ เมื่อ กรกฎาคม 09, 2016, 06:09:06 am »
ขอสอบถามหน่อยครับ??
เนื่องจากผมสมัครสอบ
กพ.เเล้วเเละมีสิทธิสอบ
เเต่ผมบวชในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
จึงไม่สามารถลาสิขาบทภายในวันที่ 10 ก.ค.59 เพื่อไปสอบได้
จึกอยากถามผมสามารถสอบ
กพ.รอบสองได้มั้ยครับ
6
เป็นพยาบาลอยู่นครศรีธรรมราชอยากย้ายไปอยู่รพ.แถวบางนา,สมุทรปราการ มีใครสนใจติดต่อ 0887605296
7
ทันตแพทย์ เฉพาะทางปริทันต์,ศัลยกรรม,ENDO ท่านใด สนใจโอน/ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีธัญญา สังกัดกรมสุขภาพจิต ติดต่อสอบถามคุณสุจิมนต์ โทร 02-5287800 ต่อ 57169
8
ผม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม ต้องการโอนย้ายสับเปลี่ยนไปหน่วยงานใดก็ได้ ที่จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง ครับ 0946469598
9
โอนย้ายข้าราชการภาคกลาง / สับเปลี่ยน กทม-เพชรบุรี
« กระทู้ล่าสุด โดย golf เมื่อ เมษายน 20, 2016, 04:26:34 am »
ผม ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ต้องการสับเปลี่ยนโอนย้ายไป จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง หน่วยงานใดก้ได้ครับ 0946469598
10
จะสมัครสอบ กพ ค่ะ แต่ไม่สามารถระบุชื่อสถานศึกษาได้ เนื่องจากระบบแจ้งว่า "ไม่อยู่ในรายการที่ให้เลือก" จะทำอย่างไรดีคะ
หน้า: [1] 2 3 ... 10