ผู้เขียน หัวข้อ: รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559  (อ่าน 66070 ครั้ง)

งานราชการที่เปิดสอบ

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 424
    • ดูรายละเอียด
    • งานราชการ

รายชื่อมหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559 เอาข้อมูลมาแบ้งปัน จากเว็บครูวันดีครับ


1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
8 วิทยาลัยราชพฤกษ์
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
16 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
17 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
18 มหาวิทยาลัยตาปี
19 มหาวิทยาลัยธนบุรี
20 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
21 สถาบันอาศรมศิลป์
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
35 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
39 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
40 วิทยาลัยเชียงราย
41 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
43 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
44 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
45 วิทยาลัยสันตพล
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
49 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
51 มหาวิทยาบัยราชภัฏสวนสุนันทา >> คลิกที่นี่ (เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2559)
ที่มา. ครูวันดีดอทคอม